คำถาม: คุณเลือกผู้หญิงสวยที่เล่นยากได้อย่างไร?

วิธีการเลือกผู้หญิงที่สวยงามที่เล่นยากที่จะได้รับ