เธอบอกว่าเขา“ โง่” ที่ถามเธอออกไป

คลิปฟรี

https://s3.amazonaws.com/tmm_audio/johndatingpower.mp3

เมื่อเร็ว ๆ นี้เบ็น (จาก The Modern Man) และฉันได้สัมภาษณ์“ จอห์น” ซึ่งเคยไปที่ http: // store